VA Gerade Verschraubungen 1.4571

Reihe ND Ø D DIN 2353 Best.-Nr.
L leicht 250 bar 6 EL 6 A08.007.08
L leicht 250 bar 8 EL 8 A08.008.08
L leicht 250 bar 10 EL 10 A08.009.08
L leicht 250 bar 12 EL 12 A08.010.08
L leicht 250 bar 15 EL 15 A08.011.08
L leicht 160 bar 18 EL 18 A08.012.08
L leicht 160 bar 22 EL 22 A08.013.08
L leicht 100 bar 28 EL 28 A08.014.08
L leicht 100 bar 35 EL 35 A08.015.08
L leicht 100 bar 42 EL 42 A08.016.08
S schwer 630 bar 6 ES 6 A08.017.08
S schwer 630 bar 8 ES 8 A08.018.08
S schwer 630 bar 10 ES 10 A08.019.08
S schwer 630 bar 12 ES 12 A08.020.08
S schwer 630 bar 14 ES 14 A08.021.08
S schwer 400 bar 16 ES 16 A08.022.08
S schwer 400 bar 20 ES 20 A08.023.08
S schwer 400 bar 25 ES 25 A08.024.08

VA Winkelverschraubungen 1.4571

Reihe ND Ø D DIN 2353 Best.-Nr.
L leicht 250 bar 6 KL 6 A08.036.08
L leicht 250 bar 8 KL 8 A08.037.08
L leicht 250 bar 10 KL 10 A08.038.08
L leicht 250 bar 12 KL 12 A08.039.08
L leicht 250 bar 15 KL 15 A08.040.08
L leicht 160 bar 18 KL 18 A08.041.08
L leicht 160 bar 22 KL 22 A08.042.08
L leicht 100 bar 28 KL 28 A08.043.08
L leicht 100 bar 35 KL 35 A08.044.08
L leicht 100 bar 42 KL 42 A08.045.08
S schwer 630 bar 6 KS 6 A08.046.08
S schwer 630 bar 8 KS 8 A08.047.08
S schwer 630 bar 10 KS 10 A08.048.08
S schwer 630 bar 12 KS 12 A08.049.08
S schwer 630 bar 14 KS 14 A08.050.08
S schwer 400 bar 16 KS 16 A08.051.08
S schwer 400 bar 20 KS 20 A08.052.08
S schwer 400 bar 25 KS 25 A08.053.08

VA T-Verschraubungen 1.4571

Reihe ND Ø D DIN 2353 Best.-Nr.
L leicht 250 bar 6 QL 6 A08.066.08
L leicht 250 bar 8 QL 8 A08.067.08
L leicht 250 bar 10 QL 10 A08.068.08
L leicht 250 bar 12 QL 12 A08.069.08
L leicht 250 bar 15 QL 15 A08.070.08
L leicht 160 bar 18 QL 18 A08.071.08
L leicht 160 bar 22 QL 22 A08.072.08
L leicht 100 bar 28 QL 28 A08.073.08
L leicht 100 bar 35 QL 35 A08.074.08
L leicht 100 bar 42 QL 42 A08.075.08
S schwer 630 bar 6 QS 6 A08.076.08
S schwer 630 bar 8 QS 8 A08.077.08
S schwer 630 bar 10 QS 10 A08.078.08
S schwer 630 bar 12 QS 12 A08.079.08
S schwer 630 bar 14 QS 14 A08.080.08
S schwer 400 bar 16 QS 16 A08.081.08
S schwer 400 bar 20 QS 20 A08.082.08
S schwer 400 bar 25 QS 25 A08.083.08

VA Gerade Einschraubverschraubungen 1.4571

Einschraubgewinde: Whithworth-Rohrgewinde, zylindrisch

Reihe ND Ø D Ø d DIN 2353 Best.-Nr.
L leicht 250 bar 6 G 1/8 A DL 6 A08.090.08
L leicht 250 bar 6 G 1/4 A DL 6 A08.091.08
L leicht 250 bar 8 G 1/4 A DL 8 A08.094.08
L leicht 250 bar 8 G 3/8 A DL 8 A08.095.08
L leicht 250 bar 10 G 1/4 A DL 10 A08.097.08
L leicht 250 bar 10 G 3/8 A DL 10 A08.098.08
L leicht 250 bar 12 G 3/8 A DL 12 A08.101.08
L leicht 250 bar 12 G 1/2 A DL 12 A08.102.08
L leicht 250 bar 15 G 3/8 A DL 15 A08.103.08
L leicht 250 bar 15 G 1/2 A DL 15 A08.104.08
L leicht 160 bar 18 G 1/2 A DL 18 A08.107.08
L leicht 160 bar 22 G 3/4 A DL 22 A08.110.08
L leicht 100 bar 28 G 1 A DL 28 A08.112.08
S schwer 630 bar 8 G 1/4 A DS 8 A08.119.08
S schwer 630 bar 10 G 3/8 A DS 10 A08.123.08
S schwer 630 bar 12 G 3/8 A DS 12 A08.126.08
S schwer 630 bar 12 G 1/2 A DS 12 A08.127.08

VA Winkel-Einschraubverschraubungen 1.4571

Einschraubgewinde: Whithworth-Rohrgewinde, kegelig

Reihe ND Ø D Ø d DIN 2353 Best.-Nr.
L leicht 250 bar 6 R 1/8 GL 6 A08.148.08
L leicht 250 bar 8 R 1/4 GL 8 A08.150.08
L leicht 250 bar 10 R 1/4 GL 10 A08.151.08
L leicht 250 bar 12 R 3/8 GL 12 A08.152.08
L leicht 250 bar 15 R 1/2 GL 15 A08.153.08
L leicht 160 bar 18 R 1/2 GL 18 A08.154.08
L leicht 160 bar 22 R 3/4 GL 22 A08.155.08
L leicht 160 bar 28 R 1 GL 28 A08.156.08

VA Überwurfmuttern 1.4571

Reihe ND Ø D Ø d DIN 3870 Best.-Nr.
L leicht 250 bar 6 M 12x1,5 AL 6 A08.190.08
L leicht 250 bar 8 M 14x1,5 AL 8 A08.191.08
L leicht 250 bar 10 M 16x1,5 AL 10 A08.192.08
L leicht 250 bar 12 M 18x1,5 AL 12 A08.193.08
L leicht 250 bar 15 M 22x1,5 AL 15 A08.194.08
L leicht 160 bar 18 M 26x1,5 AL 18 A08.195.08
L leicht 160 bar 22 M 30x2 AL 22 A08.196.08
L leicht 100 bar 28 M 36x2 AL 28 A08.197.08
L leicht 100 bar 35 M 45x2 AL 35 A08.198.08
L leicht 100 bar 42 M 52x2 AL 42 A08.199.08
S schwer 630 bar 6 M 14x1,5 AS 6 A08.200.08
S schwer 630 bar 8 M 16x1,5 AS 8 A08.201.08
S schwer 630 bar 10 M 18x1,5 AS 10 A08.202.08
S schwer 630 bar 12 M 20x1,5 AS 12 A08.203.08
S schwer 630 bar 14 M 22x1,5 AS 14 A08.204.08
S schwer 400 bar 16 M 24x1,5 AS 16 A08.205.08
S schwer 400 bar 20 M 30x2 AS 20 A08.206.08
S schwer 400 bar 25 M 36x2 AS 25 A08.207.08
S schwer 250 bar 30 M 42x2 AS 30 A08.208.08
S schwer 250 bar 38 M 52x2 AS 38 A08.209.08

VA Schneidringe 1.4571

Reihe ND Ø D Ø d DIN 3861 Best.-Nr.
L leicht 250 bar 6 10 L 6 A08.215.08
L leicht 250 bar 8 12 L 8 A08.216.08
L leicht 250 bar 10 14 L 10 A08.217.08
L leicht 250 bar 12 16 L 12 A08.218.08
L leicht 250 bar 15 19 L 15 A08.219.08
L leicht 160 bar 18 23 L 18 A08.220.08
L leicht 160 bar 22 27 L 22 A08.221.08
L leicht 100 bar 28 33 L 28 A08.222.08
L leicht 100 bar 35 41 L 35 A08.223.08
L leicht 100 bar 42 48 L 42 A08.224.08
S schwer 630 bar 6 10 S 6 A08.225.08
S schwer 630 bar 8 12 S 8 A08.226.08
S schwer 630 bar 10 14 S 10 A08.227.08
S schwer 630 bar 12 16 S 12 A08.228.08
S schwer 630 bar 14 19 S 14 A08.229.08
S schwer 400 bar 16 21 S 16 A08.230.08
S schwer 400 bar 20 26 S 20 A08.231.08
S schwer 400 bar 25 32 S 25 A08.232.08
S schwer 250 bar 30 36 S 30 A08.233.08
S schwer 250 bar 38 44 S 38 A08.234.08